Nová publikácia: SOS

Bratislava, 1.5.2017

Vyšla nová publikácia o.z. Agora s názvom: SOS.

„Nie je nič tak skryté, aby sa to nestalo zjavným, a nič tak tajomné, aby sa to nepoznalo a nevyšlo najavo.“

Ježiš (podľa Lukáša v Novom zákone)

Knihu si môžete objednať v redakcii Obecných novín za 15 Eur.

Predslov knihy:

Ľudský život je príliš vzácny a krátky na to, aby ho človek premrhal zbytočným zlým straníckym politizovaním a hašterením. Prirodzenú Pravdu, Krásu a Dobro, ktoré väčšina ľudí intuitívne pociťuje (má vrodenú), by mal človek v prvom rade investovať do rozširovania vlastného potomstva a osobného vedenia, namiesto konzumným mainstreamom propagovaného rozširovania osobného hmotného bohatstva. Najväčším Bohatstvom pre múdreho človeka by malo, podľa presvedčenia autorov, byť jeho priame vedomé vedenie prírodného, duchovného a spoločenského prostredia, ktoré ho stvorilo a ktoré on už, ako občan, svojím zodpovedným žitím tvorí. Zodpovedný občan by mal mať vedenie, že zákony celého prostredia (prírodné, duchovné, spoločenské) treba rešpektovať, no na tvorení spoločenských zákonov má povinnosť sa aj zodpovedne podieľať. Už občan Atén a filozof Xenofón v 4.stor, p. n. l. vyhlásil, že ,,ak sa jednotlivci nebudú zaujímať o politiku, tak sa vystavujú riziku, že im budú vládnuť blázni.“

Duchovné prostredie so svojimi zákonmi je totiž človeku dané, ich zákony nemôže žiaden človek zmeniť, no naopak, ak sa spoločenské zákony dostanú do rozporu s prírodnými a duchovnými zákonmi, tak sa musia zmeniť, pretože inak spôsobujú v živote človeka a spoločnosti prírodné (zdravie, ekológia), duchovné (morálne, psychické) a spoločenské (sociálne) krízy. A práve o pretvorení – transformácii vedenia občana a súčasného krízového spoločenského poriadku prostredníctvom spoločnej občianskej spolupráce (SOS) a Slovenskej občianskej samosprávy (SOS) na všetkých územných úrovniach verejnej správy je postavená pointa tejto knihy. Je to kniha o občianskej spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú svoju jedinečnosť, osobnú zodpovednosť a vlastné vedenie.